ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΡΣΟΡΑ ΣΑΣ
PZ3 demo #2

Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ: «Καντήλι μπροστά στην εικόνα της έχετε;»Έλεγε ο Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ: «Γνωρίζετε εσείς ποιά είναι η Μητέρα του Κυρίου μας και πόσο αγαπά και πόση η δύναμίς της και πόσο το έλεος της;


Είναι η Μητέρα μας, η ποια έχει έλεος για τους πτωχούς και τις χήρες και τους λοιπούς Χριστιανούς. Πάντοτε προσεύχεται στόν Σωτήρα Χριστό για όλους μας».


Σχεδόν σε κάθε κήρυγμα του ο π. Κλεόπας ερωτούσε τους Χριστιανούς: «Έχετε την Εικόνα της Παναγίας μας στο σπίτι σας; Καντήλι μπροστά στην εικόνα της έχετε;».


Κατόπιν τους συμβούλευε:«Να πάρετε την Προστάτιδα και Βοηθό μας, την Μητέρα μας που είναι στους ουρανούς και στην γη να την βάλετε στα σπίτια σας! Αυτή είναι η Βασίλισσα του ουρανού και της γης!


Εαν θα πάρετε Αυτή την Προστάτιδα Παναγία στα σπίτια σας και της διαβάζετε κάθε πρωῒ με το καντήλι της αναμμένο τους Χαιρετισμούς της και το βράδυ την Παράκλησι της, θα την έχετε βοηθό σ' όλη την ζωή σας και τη στιγμή του θανάτου σας και την ημέρα τῆς Κρίσεως. . .


Γνωρίζετε πόσο δύναται να βοηθήση η Θεοτόκος Μητέρα μας μπροστά στον Θρόνο της Παναγίας Τριάδος; εαν δεν υπήρχε Αυτή, πιστεύω οτι αυτός ο κόσμος θα εχάνετο απο πολύ παλαιότερα!»